ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ -(Διαβρώτικα) -Γεωργικές Προειδοποιήσεις (25-10-2022)

2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για το έντομο Διαβρώτικα τού αραβοσίτου (ΠΚΠΦΠΦΕ Καβάλας, 25-10-2022)

Ενημερωτικό έγγραφο της ΔΑΟΚ Δράμας: Καύση καλλιεργητικών υπολειμμάτων και έντομα τού αραβοσίτου (19-10-2022)

Ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για την αντιμετώπιση τού Διαβρώτικα στον αραβόσιτο (ΔΑΟΚ Δράμας, έκδοση 2020)

Advertisement

ΒΑΜΒΑΚΙ -Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων βαμβακιού στην ΠΕ Δράμας. Παρουσίαση στα πλαίσια Ημερίδας της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Agrotica 2022, Θεσσαλονίκη 20-10-2022

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων βαμβακιού -Παρουσίαση (αρχείο .pdf) (ΔΑΟΚ Δράμας, 20-10-2022)

Xylella fastidiosa -Επικαιροποίηση ενημέρωσης (21-09-2022)

Ενημερωτικό έγγραφο για τις προϋποθέσεις διακίνησης φυτών -ΔΑΟΚ Δράμας, 21-09-2022

Xylella fastidiosa – Ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο της ΔΑΟΚ Δράμας (επικαιροποίηση αρ. 32, 21-09-2022)